అందాల ఆమని….

ఏప్రిల్ 5, 2007

ఈఏడాది చలికాలం అనూహ్యమైన హచ్చుతగ్గులు చూపడంతో అయోమయంలో పడిన ప్రకృతి, ఉన్ని బట్టలొదిలేసి ఇప్పుడిప్పుడే రంగుబట్టలేసుకొంటోంది.

వసంతాగమనం 

వసంత ఋతువు లేచిగుర్లకి, రంగురంగుల పూవులకే కాకుండా కొత్త కవితలకి కూడా ప్రసిధ్ధి.  కవితాగానం లేకుండా ఉగాదిని ఊహించగలమా?  స్పూర్తిదాయకమైన ఇటువంటి అందాల ఆమనిని కవి ఏవిధంగా పొగుడుతున్నాడో గమనించండి.   కవి పేరు గుర్తులేదు (ఎవరైనా అందించగలరా?).  సంగీతం కూర్చినది మల్లాది సూరిబాబు అని గుర్తు.   

    అందాల ఆమని

(అంచనా వరుస  కావాలంటే పైన నొక్కండి)

అందాల ఆమని … ఆనంద దాయిని

అరుదెంచినావటే అప్సర కామిని                   …. అందాల…

 1. గండుకోయిల నీదు గళమందు పాడినదె

నిండుపండువ నీదు గుండెలో దాగినదె         …. అందాల…

2. పువ్వులే నవ్వులుగా పులకించిపోదువా

నవ్వులే వెన్నెలగా నన్ను మురపింతువా      …. అందాల…

3. యుగయుగాలుగ కవులనూరించు రసధుని

మధురార్ద్ర హృదయినీ మాధవుని భామిని      …. అందాల…